ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ 10 ലക്ഷം രുപ നൽകി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഗവ.ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയായ കെ.ജി.എം.ഒ.എ. പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ജോസഫ് ചാക്കോ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കൈമാറി. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ ജി എസ് വിജയകൃഷ്ണൻ, ട്രഷറർ ഡോ. ടി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഡോ ശ്യാം സുന്ദർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി.

X

സർക്കിൾ കാസർഗോഡ്
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കാസർഗോഡ്, മഞ്ചേശ്വരം, ഹൊസ്ദുർഗ്... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ 1000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App