ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് വെള്ളരിക്കുണ്ടിൽ നടന്ന ശോഭായാത്ര

This browser does not support the video element.

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് വെളളരിക്കുണ്ട്  കക്കയം ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാ ശോഭായാത്ര നടത്തി.  ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച ശോഭായാത്ര ടൗൺ ചുറ്റി ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ സമാപിച്ചു.  ശ്രീകൃഷ്ണ  വേഷം ധരിച്ച് ബാലിക ബാലൻമാർ അണിനിരന്ന ശോഭ യാത്ര കണ്ടു നിന്നവർക്കും കുളിർമയേകി. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴ പെയ്തത് ശോഭയാത്രാ തുടങ്ങാൻ വൈകിയെങ്കിലും മഴ മാറി നിന്നത് ആശ്വാസമായി. 

X

സർക്കിൾ കാസർഗോഡ്
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കാസർഗോഡ്, മഞ്ചേശ്വരം, ഹൊസ്ദുർഗ്... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ 1000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App