പാട്ട് വണ്ടി

പെരിന്തല്‍മണ്ണ മണ്ഡലം പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ പാട്ടു വണ്ടിക്ക് പുത്തൂര്‍ മില്ലുംപടിയില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കി. സ്വീകരണത്തില്‍ വെച്ച് പുത്തൂര്‍ അക്ഷരമുറ്റം വായനശാലക്ക് ഷെല്‍ഫിന്‍റെ താക്കോല്‍ ദാനം നിര്‍വഹിച്ചു.

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App