കോർപ്പറേഷനിൽ യു ഡി എഫ് പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചതിന് പിന്നാലെ പി കെ രാഗേഷിന് സ്ഥലം മാറ്റം

This browser does not support the video element.

ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാഗേഷിനെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്ഥലമാറ്റി. പേരാവൂർ ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റം. ജില്ലാ ബാങ്ക് ജനറൽ മാനേജറണ് സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. ബാങ്കിലെ എക്കൗണ്ടന്റായിരുന്നു രാഗേഷ്. രാഗേഷ് യു ഡി എഫ് ചേരിയിലേക്ക് മാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്ഥലം മാറ്റം. മേയർക്കെതിരായ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചതിനാണ് തന്നെ സ്ഥലം മാ റ്റിയതെന്ന് രാഗേഷ് ആരോപിച്ചു.

X

സർക്കിൾ കണ്ണൂർ
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ, തലശ്ശേരി, തളിപ്പറമ്പ്... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App