വി പി അഹ്‌മദ്‌ കുട്ടി ഹാജി നിര്യാതനായി

പന്താരങ്ങാടി മഹല്ല് കാരണവരും മുൻ തിരുരങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌മായ വി.പി അഹ്‌മദ്‌ കുട്ടി ഹാജി അൽപം മുമ്പ് മരണപെട്ടു.

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App