പഴക്കമുള്ള കക്കൂസ് ടാങ്കിൽ വീണ പശുവിനെ അഗ്നി രക്ഷസേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തി

This browser does not support the video element.

ചെട്ടികുളങ്ങര കൈത വടക്ക് സതീഷ് നിവാസിൽ ഓമന വിജയന്റെ മൂന്നു വയസ് പ്രായം ഉള്ള പശുവാണ് ഉപയോഗ ശൂന്യമായ പഴക്കം ചെന്ന കക്കൂസ് ടാങ്കിൽ വീണത്. ഇന്ന് രാവിലെ പശുവിനെ വീടിന്റെ സമീപത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ വസ്തുവിൽ പുല്ല് തിന്നുതിനു കെട്ടിയിരുന്ന സമയത്താണ് സഭവം. ഉച്ചക്ക് 1 ന് പശുവിനെ കറവയ്ക്കു വേണ്ടി അഴിക്കുവാൻ എത്തിയപ്പോളാണ് പശു വസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കക്കുസ് ടാങ്കിൽ വീണ വിവരം വിജയമ്മയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെടുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ മാവേലിക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എസ്.ശ്രീജിത്ത് മാവേലിക്കര അഗ്നിരക്ഷാ ആഫീസിൽ വിവരം അറിച്ചു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും അഗ്നി രക്ഷാ സേനയും ചേർന്ന് നടത്തിയ മണിക്കൂറുകളുടെ ശ്രമഫലമായി പശുവിനെ കരയ്ക്ക് എത്തിച്ചു.

X

സർക്കിൾ ആലപ്പുഴ
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

ആലപ്പുഴ, ചേർത്തല, മാവേലിക്കര, കുട്ടനാട്... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App