മുളവൂർ പള്ളിച്ചാംകുടിയിൽ പരേതനായ വർഗീസിന്റെ ഭാര്യ സാറാമ്മ (84) നിര്യാതയായി

മുളവൂർ പള്ളിച്ചാംകുടിയിൽ പരേതനായ വർഗീസിന്റെ ഭാര്യ സാറാമ്മ (84) നിര്യാതയായി.സംസ്‌കാരം നടത്തി. പരേത കടാതി മഞ്ചേരിയിൽ കുടുംബാംഗമാണ്. മക്കൾ മോളി വർഗീസ് ,സൂസി വർഗീസ്, ജോയി വർഗീസ്, ജോർജ് വർഗീസ്, റോയി വർഗീസ് ( മർ്ച്ചന്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ മുളവൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ്) മരുമക്കൽ : പൗലോസ്, റീന ജോയി, ലിസി ജോർജ്, ലാലി റോയി,പരേതനായ ജോസഫ്

X

സർക്കിൾ എറണാകുളം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കൊച്ചി, ആലുവ, കോതമംഗലം, മുവാറ്റുപുഴ... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App