കൊല്ലങ്കാവ് പന്നിയോട്ടുകോണം വി വി ഹൗസിൽ റ്റി മോഹനൻ (54) നിര്യാതനായി

കൊല്ലങ്കാവ് പന്നിയോട്ടുകോണം വി.വി.ഹൗസിൽ റ്റി.മോഹനൻ (54) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: റ്റി.ഉഷ. മക്കൾ: വിഘ്നേഷ്, വിനീത്.

X

സർക്കിൾ തിരുവനന്തപുരം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം, നെടുമങ്ങാട്, വർക്കല... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App