ദേശീയപാത വട്ടപാറയില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം

This browser does not support the video element.

ദേശീയപാത വട്ടപാറയില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട കാറിന്‍റെ മുന്‍ഭാഗം പൂര്‍ണ്ണമായും തകര്‍ന്നു. സ്ഥിരം അപകട മേഖലയായ വട്ടപ്പാറയില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അപകടത്തില്‍പ്പെടുന്നത് ആശങ്കകള്‍ക്കിടയാക്കുന്നുണ്ട്.അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട ഓട്ടോറിക്ഷക്കും കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചു. ആളപായമില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ആശ്വാസകരം. ആഴ്ച്ചയില്‍ ഒരു അപകടമെങ്കിലും വട്ടപാറയില്‍ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഭയാനകം

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App