വേനൽ വിപണിയിൽ ചെറുനാരങ്ങാ വില പുളിക്കുന്നു

This browser does not support the video element.

കത്തുന്ന വേനൽച്ചൂടിൽ പുളിയൻ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഉപ്പും സോഡയുമിട്ട് ഒരു നാരങ്ങാവെള്ളം അകത്താക്കിയാൽ ദാഹം പമ്പകടക്കും. വേനൽച്ചൂടിൽ നാരങ്ങാ വെള്ളമാണ് മലയാളിക്ക് പഥ്യം. എന്നാൽ നാരങ്ങാ വില ഉയർന്നതോടെ നാരങ്ങാ വെള്ളത്തിന്റെ വിലയും മേൽപ്പോട്ടാണ്. കിലോഗ്രാമിന് മുപ്പതിനും, അമ്പതിനുമൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്ന ചെറുനാരങ്ങയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നൂറും നൂറ്റി ഇരുപതുമൊക്കെ വില നൽകിയാലും കിട്ടില്ലെന്ന സ്ഥിതിയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം 190വരെ വില ഉയർന്ന നാരങ്ങായ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അൽപ്പം കുറവു വന്നുവെന്ന്‌ മാത്രം. കേരളത്തിലേക്ക് പ്രധാനമായും നാരങ്ങയെത്തുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര, രാജമുടി, പുളിയങ്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞതു കാരണം വിലയേറിയിട്ടുണ്ട്. കല്യാണാവശ്യത്തിന് മലയാളികൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങ അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ്. എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ളവ ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് വില ഉയർന്നത്. ഇപ്പോൾ ആന്ത്രയിൽ നിന്നുള്ള നാരങ്ങ വരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഒരു‌മാസം മുമ്പുള്ള വിലയിൽ ലേശം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ പുളിയങ്കുടിയിൽ നിന്നുള്ള പുളി കൂടിയ ചെറുനാരങ്ങയ്ക്കാണ് ഏറെ പ്രിയം. തമിഴ്നാട്ടിലെ പുളിയങ്കുടിയിൽ നിന്ന് തീവണ്ടിമാർഗം കർഷകർ തന്നെ ചാക്കുകളിലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന നാരങ്ങയാണ് കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിലെ വഴിയോരത്ത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നവയിൽ അധികവും. ചെറുനാരങ്ങയുടെ പുനലൂരിലെ പ്രധാന‌ വിപണിയും ഇവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്.

X

സർക്കിൾ കൊല്ലം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊട്ടാരക്കര... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App