വലിയപറമ്പ് വരതൊടിയിൽ പരേതനായ ശ്രീധരന്റെ ഭാര്യ മാളു കുട്ടി (71) നിര്യാതയായി

വലിയപറമ്പ് വരതൊടിയിൽ പരേതനായ ശ്രീധരന്റെ ഭാര്യ മാളു കുട്ടി (71) നിര്യാതയായി. മക്കൾ -അനിത ,ശിവദാസൻ, രാമചന്ദ്രൻ ,ഷി ജിൻ, രവികുമാർ ,മരുമക്കൾ - അയ്യപ്പൻ കുട്ടി ,പ്രിയ, ഷൈജ, സുനിഷ, വിജി,

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App