റാഡിക്കല്‍ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് എന്‍ ദാമോദരന്‍റെ ജന്മ ശതാബ്ദി ആചരണം നടന്നു

This browser does not support the video element.

റാഡിക്കല്‍ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് എന്‍ ദാമോദരന്‍റെ ജന്മ ശതാബ്ദി ആചരണം വളാഞ്ചേരി എംഇഎസ് കെവിഎം കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ചുനടന്നു. വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും അനുസ്മരണങ്ങളും നടന്നു. പ്രമുഖര്‍ പങ്കെടുത്തു.

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App