മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്നാലെ കോടിയെരിയും എ.കെ.ജി സെന്ററിലേക്കെത്തി

This browser does not support the video element.

ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് മുന്നേറുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെ എ.കെ.ജി. സെന്ററിലേക്ക് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടരി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെത്തുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കോടിയേരിയും എത്തുന്നു. 

X

സർക്കിൾ തിരുവനന്തപുരം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം, നെടുമങ്ങാട്, വർക്കല... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App